מבנק ישראל נמסר, כי לאחרונה נתגלו מקרים של שטרי כסף מזויפים בעריך של 100 ש"ח ו- 200 ש"ח, המצריכים תשומת לב מצד הציבור. הצבעים וההדפסה של השטרות המזויפים דומים למדי לשטרות האמיתיים ועלולים להטעות. הציבור מתבקש לגלות ערנות לסימני הביטחון האופייניים בשטרות. כאשר מתעורר חשד לשטר מזויף, מומלץ לבדוק יותר מסימן בטחון אחד בשטר ולהשוות את השטר החשוד לשטר האמיתי. במידה ומתגלה שטר מזויף, יש למסור אותו לתחנה הקרובה של משטרת ישראל.

להלן ההבדלים הבולטים בין השטרות המזויפים לבין השטרות האמיתיים, על פי סימני הבטחון:

1. שטר בעריך 100 ש"ח
 א. סימן מים:
בשטר האמיתי: סימן מים בדמות הנשיא בן - צבי מוטבע בתוך הנייר בשטח הלבן שבשני צדי השטר. הסימן זהה לדיוקן הנשיא בן - צבי, וניתן להבחין בו בהחזקת השטר מול האור.
בשטר המזויף: במקום סימן המים יש הדפסה של דמות לא ברורה בצבע לבן.
 ב. תמונת המנורה:
  בשטר האמיתי: בצד השמאלי של גב השטר, מעל העריך 100, מופיע מלבן כהה ובתוכו סימן המנורה.
  בשטר המזויף: ניתן לראות מלבן כהה בלבד, ולא ניתן להבחין בתמונת המנורה בתוכו.
 ג. הדפסה בולטת:
בשטר האמיתי: בצד הנושא את דיוקן הנשיא בן - צבי, המילים "מאה שקלים חדשים" מודפסות בדפוס בולט, המאפשר לחוש אותם באמצעות מישוש.
בשטר המזויף: ההדפסה לא בולטת ולא ניתן להבחין בה במישוש.
 ד. הדיוקן:
   בשטר האמיתי: תמונת פני הנשיא בן - צבי חדה וברורה.
   בשטר המזויף: התמונה מטושטשת.
 
2. שטר בעריך 200 ש"ח
 א. חוט ביטחון:
בשטר האמיתי: בתוך הנייר ארוג חוט ביטחון, לרוחב השטר. בצד השטר שבו תמונת הילדה הלומדת – החוט יוצר קו דק מקווקו בצבע זהב. כאשר מחזיקים את השטר מול האור מבחינים בחוט בשלמותו.
בשטר המזויף: בצד הנושא את דמות הילדה הלומדת, מצויר על הנייר קו בצבע כסף ואין חוט שזור.
  ב. סימן מים:
בשטר האמיתי: סימן מים בדמות הנשיא שז"ר מוטבע בתוך הנייר הלבן שבשני צדי השטר. הסימן זהה לדיוקן הנשיא שז"ר המודפס על פני השטר, וניתן להבחין בו בהחזקת השטר מול האור.
בשטר המזויף: במקום סימן המים יש הדפסה של דמות לא ברורה בצבע לבן.
ג. דיו המשנה את צבעה:
בשטר האמיתי: בצד הנושא את דיוקן הנשיא שז"ר, המילים "בנק ישראל" מודפסות בדיו מיוחדת; הדיו משנה את צבעה מסגול לחום כאשר משנים את זווית ההסתכלות.
בשר המזויף: המילים "בנק ישראל" מודפסות בצבע סגול, שאינו משתנה.
ד. צבע השטר:
בשטר האמיתי: צבעי השטר הם אדום - כתום - צהוב.
בשטר המזויף: הצבעים כהים יותר ומוארים פחות מאשר בשטר האמיתי. ההבדל בולט במיוחד בגב השטר.
ה. הדפסה בולטת:
בשטר האמיתי: בצד הנושא את דיוקן הנשיא שז"ר, המילים "מאתיים שקלים חדשים" מודפסות בדפוס בולט, המאפשר לחוש אותם באמצעות מישוש.
בשטר המזויף: ההדפסה לא בולטת ולא ניתן להבחין בה במישוש.
ו. הדיוקן:
בשטר האמיתי: דיוקן הנשיא שז"ר ותמונה הילדה הלומדת חדים וברורים.
בשטר המזויף: התמונה מטושטשת.