הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עמדות צרכניות שהוגשו בהליך משפטי

במסגרת מילוי תפקידיו, מציג בנק ישראל במסגרות שונות עמדות מקצועיות עקרוניות, שככלל מבהירות את עמדת בנק ישראל לגבי הדין והאסדרה הקיימים, ולעתים אף לגבי אסדרה עתידית. עמדות אלו מוגשות בהליכים המתנהלים בבתי-המשפט וכן מוצגות לוועדות הכנסת השונות, במסגרת הליכי חקיקה או במסגרת דיונים הנוגעים לפעילות ותחומי האחריות של בנק ישראל.

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בפרסום עמדות אלו הן למערכת הבנקאית והן לציבור הרחב, בין השאר הואיל ויש בהן כדי לחזק את הוודאות הרגולטורית ביחס לנושאים בהם הן עוסקות. בנוסף, הפרסום נדרש כחלק מעקרון השקיפות בדבר פעילותו של בנק ישראל לטובת הציבור.  

סינון

שנה / תקופה

עמדות צרכניות שהוגשו בהליך משפטי

9

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית  70610-01-19 רשף נגד ישראכרט בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ, בעניין אופן הגילוי בדבר סיום הטבה בדמי כרטיס.

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 56373-06-21 נפתלי בק ואח' נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעניין עמלת מכתב התראה של עורך דין

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 29503-02-20 ליאת גל ספיר נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בעניין סעיף 6(2) לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), תש"ס - 2000.

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתיקים מאוחדים ת"צ 51499-06-15 איי או אס אליר בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ ותיקים נוספים בנושא סיווג לקוח עסקי כ"עסק קטן" לצורך החלת התעריפון הקמעונאי.

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 29384-10-20 אלון פרנס נגד בנק אגוד לישראל בע"מ, בנושא המתווה לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה.

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 42822-09-18 יעקב גוטמן נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנושא עמלת "הוצאות סוויפט"

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 22486-04-20, סייברלוג'יק בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ, בנושא עמלה על שירות העברת מט"ח בארץ

עמדה מטעם היועמ"ש לממשלה ברע"א 8376-20 בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, נגד לפינר ואח' בנושא עמלה בגין משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי "מרוחק".

עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 40733-11-20 אהובה גוטמן נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בנושא הוצאות צד שלישי

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/04/2023