ירידה בת 0.2 אחוזים
במדד המשולב לבחינת מצב המשק בספטמבר
מבנק ישראל נמסר, כי המדד המשולב למצב המשק ירד בספטמבר ב- 0.2 אחוזים, התפתחות המדד משקפת תנודתיות תוך כדי האטה בפעילות המשקית.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק עלו בספטמבר בכ-1.8 אחוזים לאחר גידול בשיעור 1.2 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא ירד בספטמבר ב- 7.3 אחוזים לאחר שעלה ב-1.5 אחוזים בחודש אוגוסט. מדד הייצור התעשייתי ירד באוגוסט ב- 0.5 אחוזים לאחר ירידה של כ- 0.2 אחוזים בחודש יולי.
לתשומת לבכם: נתוני המדד המשולב בחודשים האחרונים עודכנו:
 
1998
מארס
0.8
1.1
 
 
אפריל
1.7
1.6
 
 
מאי
0.4-
0.5-
 
 
יוני
0.2-
0.6-
 
 
יולי
0.3-
0.4-
 
 
אוגוסט
0.8
0.6