המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי
המדד המשולב למצב המשק עלה ביולי ב- 0.4 אחוזים. התפתחות המדד משקפת תנודתיות סביב רמת פעילות משקית ממותנת.
אאשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק גדלו ביולי ב- 0.7 אחוזים, לאחר שביוני גדלו בכאחוז. מדד היבוא ירד ביולי ב- 1.8 אחוזים, לאחר עלייה של 2.6 אחוזים ביוני. מדד הייצור התעשייתי עלה ב- 1.2 אחוזים ביוני, לאחר שבמאי ירד ב- 0.5 אחוזים.