הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פתיחת חשבון לבני נוער

1

מאיזה גיל ניתן לפתוח חשבון בנק

ניתן לפתוח חשבון עובר ושב החל מגיל 14, בהסכמת ההורים. נער שמוגדר "כנער עובד" (שמקבל באופן שוטף משכורת שתועבר לחשבון הבנק) יכול החל מגיל 15 לפתוח חשבון עובר ושב, ללא צורך בהסכמת ההורים. החל מגיל 16, ניתן לפתוח חשבון עובר ושב, ללא צורך בהסכמת ההורים.

2

מה חשוב לבדוק טרם פתיחת החשבון

התנאים שהבנק מציע ועד מתי הם בתוקף - בעת פתיחת החשבון, מרבית הבנקים מציעים מיוזמתם לצעירים מתחת לגיל 18, חשבון ללא עמלות והטבות שונות. עליכם לבדוק מול הבנק עד מתי התנאים וההטבות האלו בתוקף.

תנאי פיקדונות/חסכונות - יש לברר מול הבנק את שיעורי הריבית המוצעים על פיקדונות/תכניות חיסכון, ואילו תכניות חיסכון קיימות לחשבונות של בני נוער.

אפשרויות הניהול והמעקב אחר חשבונכם - באיזה אופן הבנק מאפשר לכם לעקוב אחר החשבון ולבצע את הבקרות הנדרשות: באתר האינטרנט, באפליקציה, צ'ט עם הבנקאי, פניה לבנקאי במוקד בטלפוני, שעות פעילות המוקד  וכיו"ב.

סקר שוק והשוואת מחירים - בדומה לכל קנייה של מוצר או רכישת שירות, יש לכם אפשרות לבחור בין הבנקים השונים. לכן חשוב לבצע סקר שוק ולבחון איזה בנק מתאים לכם ביותר, מבחינת תנאי ניהול החשבון והעלויות השונות הכרוכות בניהול החשבון.

כדאי להיכנס לאתרי הבנקים השונים ולברר מהן הזכויות והחובות שלכם בניהול  החשבון, מהן העמלות, ההטבות, מועד סיום ההטבות, שיעורי ריביות על חסכונות ועוד.

ניהול משא ומתן מול הבנק - ניתן, חשוב ורצוי לנהל משא ומתן עם הבנק לצורך שיפור התנאים: עמלות, ריביות וכיו"ב.

3

איך ניתן לפתוח חשבון

פתיחת חשבון מתחת לגיל 16 נעשית באמצעות הגעה לסניף הבנק. פתיחת חשבון מגיל 16 ומעלה, יכולה להיעשות באופן מקוון או באמצעות הגעה לסניף הבנק.

4

כרטיסי חיוב

יש שלושה סוגים של כרטיסי חיוב שבני הנוער יכולים לקבל במסגרת ניהול חשבון עובר ושב:

סוג הכרטיס

מאפייני הכרטיס 

מי זכאי לקבל

כרטיס אשראי

כרטיס המיועד לתשלום ורכישת מוצרים, אשר מחייב את חשבון הבנק, אחת לחודש. 

בתשלום בבתי עסק, תידרשו להקליד קוד סודי (אותו קוד שאתו אתם מושכים כסף מהכספומט) להשלמת הרכישה.

מעל גיל 16, בהסכמת ההורים.

כרטיס חיוב מיידי (דביט) 

כרטיס המיועד לתשלום ורכישת מוצרים, אשר מחייב את חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה באופן מיידי.

בתשלום בבתי עסק, תידרשו להקליד קוד סודי (אותו קוד שאתו אתם מושכים כסף מהכספומט) להשלמת הרכישה.

ניתן לקבל מעל גיל 14, בהסכמת ההורים.

ניתן לבצע עסקאות יומיות בכרטיס עד לסכום של 400 ₪, במידה והחשבון נמצא ביתרת זכות.

כרטיס למשיכת מזומנים

כרטיס המאפשר למשוך מזומן ממכשיר אוטומטי למשיכת כספים (כספומט), באמצעות הקשת קוד סודי אישי.

ניתן לקבל מעל גיל 14, ובתנאי שהחשבון נמצא ביתרת זכות.

ניתן למשוך עד 400 ₪ ביום.

כרטיס לחיוב מיידי (דביט) מאפשר לבצע את הרכישות רק אם יש כסף בחשבון, החיוב מתבצע בסמוך לביצוע העסקה ומקבל ביטוי מיידי בחשבון הבנק. השימוש בכרטיס דביט מסייע להתנהלות פיננסית מושכלת יותר ומאפשר שליטה טובה יותר על ההוצאות.

כרטיס האשראי מאפשר לבצע את הרכישה גם אם באותה העת אין כסף בחשבון, ולהיות מחויבים אחת לחודש. כלומר, רוכשים בלי לשלם מיד עבור הרכישה ואז התשלום מתבצע במועד אחד קבוע בחודש. יש לדאוג לכך שתהיה יתרה מספקת בחשבון.

במסגרת ניהול חשבון לבני נוער, בעת שימוש בכרטיס אשראי הבנק יכול להעמיד לבעל החשבון מסגרת אשראי - סכום כסף המאפשר לבעל החשבון לבצע רכישות מעבר לסכום הכסף הזמין בעובר ושב וכך להיכנס ליתרה שלילית (מינוס). חשוב לציין שבגין יתרה שלילית (מינוס) בעל החשבון יחויב בריבית.

במידה ובעל החשבון  חרג מהמסגרת, יבוטלו כרטיסי החיוב שהבנק אישר לו.

5

פנקסי שיקים

במסגרת ניהול חשבון לבני נוער  ניתן לקבל פנקסי שיקים החל מגיל 16, שבהם סכום המשיכה  מוגבל עד לסך של 400 ₪.

חישבו טוב לפני שאתם מתחילים לעבוד עם שיקים. מסירת שיק כתשלום מתאימה יותר לצרכים של בעלי עסקים או לבעלי משפחות שצריכים לשלם תשלומים לעירייה, לגנים, לוועד הבית וכיו"ב. 

לתשלום באמצעות שיק כאשר אין בחשבון יתרה מספקת, עלולות להיות השלכות שליליות משמעותיות.

 

6

האם הבנק חייב לאשר לי משיכת יתר (מינוס)?

הבנק לא יאפשר אפשרות משיכת יתר (מינוס) בחשבון לבני נוער, אלא אם כן קיבל את הסכמת ההורים לכך מראש ובכתב. 

הבנק רשאי לאשר ל"נער עובד" אפשרות משיכת יתר (מינוס) בחשבון בגובה המשכורת החודשית שלו, ללא צורך בהסכמת הורים.

מומלץ להקפיד על התנהלות פיננסית נכונה, לעקוב באופן שוטף אחר ההוצאות וההכנסות ולהימנע ככל הניתן מיתרה שלילת בחשבון (מינוס). חשוב לציין שבגין יתרה שלילית (מינוס) בעל החשבון יחויב בריבית.

7

מעקב אחר הפעילות בחשבון

הקפידו לנהל מעקב הדוק אחר הפעילות בחשבון הבנק, לרבות ההכנסות וההוצאות. דאגו שההוצאות לא יעלו על ההכנסות והקפידו להשאיר סכום כסף בצד לחיסכון. 

 ניתן לעקוב אחר הפעילות בחשבון במגוון האמצעים שהבנק מעמיד לרשותכם - אפליקציה, אתר האינטרנט,  המוקד הטלפוני וכיו"ב.

שימו לב לדוגמה הבאה המציגה את התנועות בחשבון הבנק כפי שיופיעו לנו באתר האינטרנט של הבנק או בדף החשבון שתקבלו מהבנק.

כספים שאנו מקבלים יופיעו בעמודה זכות, כספים שאנו מוציאים יופיעו בעמודה חובה. לכל תנועה יש תיאור, המפרט את מקור הכספים שהוצאנו או שקיבלנו. היתרה שמופיעה בעמודה השמאלית, היא סך ההכנסות פחות ההוצאות. במידה וההכנסות עולות על ההוצאות(המצב הרצוי) היתרה שלנו תהיה בזכות.

8

היחידה לפניות הציבור

במידה והנכם סבורים שנעשה לכם עוול או מרגישים שהבנק לא נהג כלפיכם בצורה הוגנת, דעו כי הנכם יכולים לפנות בתלונה לנציב תלונות הציבור של הבנק.

במידה והנכם מעוניינים לערער על התשובה של הבנק, באפשרותכם לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שתברר מול הבנק את התלונה ובמידה והיא תימצא  מוצדקת, הבנק יידרש לתקן את הליקוי.

ניתן לפנות ליחידה באמצעות הטלפון: 02-6552680