אחד מתפקידיו של נגיד בנק ישראל על פי החוק הוא ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים. חטיבות הבנק, ובמיוחד חטיבת המחקר, מסייעות לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות ובהערכת ... המשך הכתבה בנושא אודות חטיבת המחקר ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מסנן פרסומים