פרסומי המועצה המינהלית

דף זה כולל את כל הפרסומים של  המועצה המינהלית לציבור, שהיא מפרסמת  כנדרש על פי סעיפים השונים בחוק בנק ישראל.​

פרוטוקולים מישיבות המועצה המינהלית

דוחות כספיים שנתיים

תוכניות עבודה