לחטיבת השווקים שלושה תפקידים עיקריים: ליישם את המדיניות המוניטרית , להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהלן ולהסדיר את המסחר במטבע חוץ ולפרסם שער חליפין... המשך הכתבה בנושא אודות פעילות חטיבת השווקים ...
בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית שנועדה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לצורך זה מפעיל בנק ישראל כלים מוניטריים שונים... המשך הכתבה בנושא כלים מוניטריים ...
תפקידיה של חטיבת השווקים כוללים בין היתר החזקת יתרות מטבע החוץ של המדינה וניהולן וכן הסדרת המסחר במטבע חוץ ופרסום שער חליפין יציג.... המשך הכתבה בנושא יתרות ושוק מטבע חוץ ...

הודעות לעיתונות

דוח יתרות מטבע חוץ