מרכז המבקרים של בנק ישראל

מתי הוכנסו המטבעות הראשונים לשימוש? מהי סדרת השטרות הראשונה שהונפקה בישראל? מה שימש ככסף לפני שהומצאו במטבעות? מי הנפיק שטרות של מיליארדים שהפכו תוך זמן קצר לחסרי ערך? מדוע מדינות מוחקות אפסים מהשטרות? כל זאת ועוד בתצוגה שבמרכז.

לסרטון
​​