כלים ומחשבונים

צרכנות נבונה מצד הלקוחות היא המפתח להגברת התחרות ולשיפור התנאים. משמעותה: מודעות, נכונות להשוות ולדרוש תנאים טובים יותר ובמקרה הצורך החלפת בנק או חברת כרטיסי אשראי. 
בנק ישראל מעמיד לרשותכם מחשבונים וכלים שימושיים המאפשרים להשוות בין מחירי השירותים הבנקאיים, וכן כלים נוספים.​

מחשבונים

מחשבון "מסלולי עמלות"
ביצוע השוואה בין העלויות החודשיות הצפויות בהתאם למסלולי העמלות (מסלול בסיסי, מסלול מורחב, ומסלול תעריפי), בהתאם לפרופיל הפעילות המאפיין אתכם.

תרגום ריבית אפקטיבית לנומינלית ולהיפך
תרגום הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד, המפורסמת על יד הפיקוח על הבנקים, ממונחים אפקטיביים למונחים נומינליים. (לתשומת ליבכם, חישוב עמלת פירעון מוקדם מתבצע על סמך נתוני ריבית נומינלית)​

סימולטור IBAN​
חישוב מספר חשבון בינלאומי לזיהוי חד חד ערכי של חשבונות בנק.

 

קישורים למחשבונים נוספים

זכאות לסיוע ברכישת דירה
("הלוואת זכאות") - באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.​
אמצעי לחישוב הצמדה
באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.​
שערי חליפין יציגים
המרת מט"ח
נתוני ריביות
ריבית ממוצעת בחח"ד, ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות למדד ועל משכנתאות שקליות לא צמודות למדד (לצורך חישוב עמלת פירעון מוקדם)
​​
​ 

כלים שימושיים בנושא עמלות

טופס השוואת עלויות לבדיקה עצמית של הלקוח
​טופס השוואת עלויות לבדיקה עצמית של הלקוח

תעריפוני העמלות
בנקים וחברות כרטיסי אשראי