​לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל. ריכוז המידע שפרסם בנק ישראל: הודעות לעיתונות, החלטות מדיניות, הוראות למערכת הבנקאית ומ... המשך הכתבה בנושא אירוע הקורונה - מידע חיוני לציבור ...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הודעות לעיתונות

טיוטות לדיון

דיווחים תקופתיים לוועדות הכנסת

מכתבים וחוזרים

דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות

תאריך עדכון: 15/05/2022

מידע ונתונים בנקאיים

צעדי אכיפה צרכנית